IMG_2135B.jpg
Off-The-Record-RIA.jpg
Off the Record Sola.jpg
Off-The-Record-Scherer.jpg
Off-The-Record-Engelbert.jpg

Off the record

In 2009 vroeg het Stedelijk Museum Amsterdam de jaarlijkse  tentoonstelling ‘Voorstel Gemeentelijke Kunstaankopen’ te cureren. Omdat het museum verbouwd werd, kwam de tentoonstelling te staan op Art Amsterdam. Ik koos voor foto’s die niet genomen waren met het doel kunst te maken. Die ingang deed nogal wat stof opwaaien in de kringen van Nederlandse fotokunst. Op de opening deed ik het idee achter Off The Record uit de doeken:

‘Er is iets met fotografie, en met video ook, beiden kunnen opvallend welwillend zijn tegenover de niet ingewijde, de leek, de naïeveling, de onschuldige. Het lijkt soms wel of het niet nodig is dat je de regels kent. Wie zei dat ook alweer: als ge niet zijt als kinderen zult ge het rijk van der hemelen niet binnengaan. Vakmanschap, perfectionisme, kunnen danig in de weg zitten. 

Daarom hangt op deze tentoonstelling werk van mensen die even niet dachten iets moois te maken toen ze de knop indrukten. Ze dachten niet aan publiek. Laat staan aan kunst. Omdat ze nooit aan kunst denken of op dat moment even niet. Of aan succes.

En zo kan het gebeuren dat op de ene wand werk te zien is van Ria van Dijk,  een vrouw die niet eens een camera heeft en achter die wand een videootje vertoont wordt van een vrouw die met haar foto’s hoge ogen gooit in de internationale kunstwereld, Rineke Dijkstra.

Zij zijn niet de enige vrouwen hier. Er hangen bijna veel vrouwen op deze tentoonstelling als mannen. Niet dat de jury daarop uit is geweest. Als gij politiek-correct zijt, zult ge het rijk der kunsten niet binnengaan. Het is dat foto en video zo democratisch zijn. Geslacht doet er niet toe en ook niet of je ingewijd bent. Altijd heb ik gedacht, als ik ooit de kans krijg die god-gegeven eigenschap van die twee een gezicht kan geven, hoe ze dwars door rangen en standen heen snijden, dan,...

En toen kwam het Stedelijk Museum met de vraag of ik gastcurator van de gemeentelijke aankopen 2009 wilde worden. Waarvoor ik het Stedelijk hartelijk wil bedanken. Wat een vertrouwen. We noemden het thema: Off the RecordFoto’s die zonder artistiek doel zijn gemaakt. Geen publiek in gedachten.’

 

 

Archief